- + Akredytacja Laboratorium CBIMO (7-09-2012)  

Akredytacja Laboratorium CBIMO

W ramach projektu POIG.02.02.00-32001/08 pt. „Budowa i wyposażenie Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych”, zaplanowano akredytacje dziewięciu metod badawczych.  

Na chwilę obecną przeprowadzany jest proces akredytacji metod badawczych dotyczących przepuszczalności pary wodnej oraz przepuszczalności tlenu: 

1. Badania przenikalności tlenu - OTR, metoda oparta na normach: ASTM D 3985-06,ASTM F 1927-07, ASTM F 2622-08, norma PN- EN ISO 15105-2

2. Badania Przenikalności pary wodnej - WVTR, metoda oparta na normach: ASTM F 1249-06, PN- EN ISO 15106-2,

Zgodnie z pismem otrzymanym z Polskiego Centrum Akredytacji przegląd dokumentacji został zaplanowany do dnia 28.09.2012 r.. Powołany został również zespół składający się z audytora wiodącego oraz eksperta.

System Zarządzania Jakością w CBIMO obowiązuje od dnia 03.04.2012 r.

 

Osoby do kontaktu:

 - Dr inż. Sławomir Lisiecki Tel. 91 449 65 91 - Kierownik Techniczny - (zlecenia badań)

- Dr inż. Wioletta Krawczyńska Tel. 91 449 61 31 - Kierownik Laboratorium,  Kierownik ds. Jakości

Zachęcamy do współpracy

 

POIG 2.2 - Budowa CBIMO

polska | english

 


 

Oferta CBiMO:


Bio-
immobilizacja
Innowacyjne
opakowania
polska | english polska | english

 

 

 

 

Zobacz realizowane projekty